REFINANS

Vil du vite hvordan du på best måte kan refinansiere?

Vi hjelper deg finne det beste alternativet rettet etter ditt behov.

LÆR MER
Du er her:  Refinans > Artikler > Skattefradrag ved gjeldsrenter (rentefradrag)

Skattefradrag ved gjeldsrenter (rentefradrag)

Sist oppdatert: 
03/10/2020
Kategori: 
Økonomi

Når man tar opp gjeld har man mulighet for å få fradrag på gjeldsrenter, altså rentene du betaler i forbindelse med huslån, billån, kredittkort osv.
Man får også fradrag i forbindelse med omkostninger og etableringsgebyr når man tar opp et nytt eller refinansierer et gammelt lån.


Gjeldsrenter er definert som renter man betaler i forbindelse med lån og kreditt.

Satsen for skattefradrag for året 2020 er 22%, i året 2013 var satsen 28%. Grunnen til at satsen er gått ned er i forbindelse med at inntektsskatten er blitt redusert.

Eksempel på skattefradrag ved gjeldsrenter:

Knut låner 2.300.000 i banken sin til et huslån. Huslånet koster 1499 kr for etablering. Antall år for nedbetaling av lånet er satt til 25 år og renten er satt til 2,75%. I løpet av det første året betaler Knut 60.538 kr i renter. Satsen for skattefradrag ved gjeldsrenter er satt til 22%.

Utregning
Totale renter: 60.538,-
+ Omkostning i forbindelse med lån: 1499,-
= 62.037,-
- Skattefradrag: 22%
62.037 x 0.22 = 13.648,14,-

Knut vil altså få 13.648,14 kr i skattefradrag på skatten sin til neste år. Knut fører disse rentene utgiftene i post 3.3.1 i selvangivelsen sin.

Ønsker du selv å lage din egen beregning, kan du gjøre det nedenfor med kalkulatoren:

Det finnes unntak for skattefradrag av gjeldsrenter.

Tjener du under 51.300 (Personfradrag) i 2020 vil dette føre til at nettoinntekten din blir 0.
Du vil altså ikke kunne føre fradrag på skatt ettersom du ikke betaler noe skatt for inneværende år, det er heller ikke mulig å overføre dette fradraget til neste år. Er du derimot gift kan du føre fradraget over på ektefellen.

Personfradrag for året 2020 er: 51.300,- kr og i året 2019 var det 56.500,-

Liste over hva man kan føre fradrag for:

 • Private lån (føres disse i selvangivelsen er det viktig å kunne dokumentere disse i post 5.0 i selvangivelsen)
 • Lån av bedriften
 • Takstmann i forbindelse med lån
 • Refinansierings omkostninger og etableringsgebyr
 • Omkostninger ved opptak av nytt lån, også etableringsgebyr.
 • Gebyrer knyttet særskilt til nedbetaling av IN-lån
 • Forsinkelsesrenter som du har betalt av gjeldsrenter, og renter samt omkostninger ved kredittkjøp
 • Renter som er blitt betalt til utenlandske lån

Historiske rentesatser

 • Året 2019: 22%
 • Året 2018: 23%
 • Året 2017: 24%
 • Året 2016: 25%
 • Året 2015: 27%
 • Året 2014: 27%
 • Året 2013: 28%
 • Året 2012: 28%
 • Året 2011: 28%


Om Refinans
Hjelp
SOME
Kopirett - Refinans 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram